Loyallıq proqramı

Hörmətli istifadəçilər!

Xüsusilə Sizin üçün maraqlı loyallıq proqramı tərtib etmişik. Bu proqramla işləyərkən Siz,, maraqlı Beyclər almaqla yanaşı, bonuslar da qazanacaqsınız. Bonusların vasitəsilə Siz portalın xidmətlərini ödəyə və ya tərəfdaşlarımızdan alış-veriş edə bilərsiniz.

Bonuslar bütün qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərə aşağıdakı əməliyyatlara görə verilir:

 • aldığınız abunə dəyərinin 1% -i həcmində standart bonus və eyni zamanda tapşırıq üçün ödədiyiniz təkliflərin dəyərinin miqdarı
 • növbəti iş aylarında servisdə fəaliyyətə görə dinamik əlavə bonus:
  • 2-ci ay + standart bonusa 1%
  • 3-cü ay + standart bonusa 3%
  • 4-cü ay + standart bonusa 5%
  • 5-ci ay + standart bonusa 7%
  • 6-cı ay və ondan sonrakı% standart bonus

Beləliklə, ümumi maksimal bonus əldə edilən abunələrin və ödənilən təkliflərin dəyərinin 10%-ni təşkil edir.
İstifadəçi, ikinci aydan başlayaraq hesabat ayı ərzində AZDO-da 4 və ya daha yüksək qiymət verilmiş 3 (və ya daha çox) tapşırıq yerinə yetirdikdə, dinamik ekstra-bonus alır.
2-ci aydan başlayaraq hesabat ayı ərzində lazımi sayda tapşırıq yerinə yetirilməsə, dinamik ekstra-bonus sıfırlanır.

Bonusları həmçinin “Dəvət et və qazan” proqramı ilə də almaq olar. Bu proqram haqqında daha ətraflı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.

AZDO bonuslarının hesablanması və istifadəsi qaydaları

Bloklanmanın səbəbi: / Bloklanma müddəti: qədər